Statistik över barnolycksfall

Denna statistik kommer från IDB – Injury Database – hos Socialstyrelsen och innehåller skattade siffror för kalenderåret 2016.

 

Tabellen nedan visar barn och ungdomar 0-17 år som sökt vård vid akutmottagning för behandling av skada.


 

Tabellen nedan visar skadehändelse (=kontaktorsak) bland barn och ungdomar 0-17 år som sökt vård vid akutmottagning för behandling av skada.

 

Tabellen nedan visar barn och ungdomar 0-17 år som vårdats i slutenvård (faktiska siffror – ej skattade) till följd av en skadehändelse (diagnoskod V01 – Y98), fördelat på kön och ålder.


Av de 8 898 pojkarna avled 30 st och av de 6 641 flickorna avled 14 st.

 

Tabellen nedan visar skadetypen på barn och ungdomar 0-17 år som sökt vård vid akutmottagning för behandling av skada.

 

Tabellen nedan visar skadeplats – d.v.s. den plats där barnet/ungdomen befinner sig när skadan/olyckan uppstår:

 

Tabellen nedan visar typ av idrott bland barn och ungdomar 0-17 år som föranlett skada för vilken man sökt vård för på akutmottagning.

Av de tomma fälten i tabellen ovan räknar man med mindre än 50 skadade, och anses därför falla utanför statistiken.

 

Hör av dig till oss

Team Lenom

Nytt fält

13 + 7 =

013-390 0106

Kontakta oss via telefon.

E-post

Använd formuläret intill.