Statistik

Vi får ofta frågan “om vi vet hur många som …”, och då kan det röra t.ex. antalet hjärtinfarkter, antalet drunknade, etc.

För den som vill ha statistiska siffror har vi därför samlat en del här. Uppgifterna är hämtade från Socialstyrelsens patientregister samt från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps statistikverktyg IDA. Samtliga uppgifter är offentliga och fria för vem som helst att hämta. Naturligtvis innehåller underlaget inga som helst personuppgifter!

Hör av dig till oss

Team Lenom

Nytt fält

4 + 14 =

013-390 0106

Kontakta oss via telefon.

E-post

Använd formuläret intill.