Ögonskölj

199,00 kr

Ögonskölj är små praktiska ampuller med koksaltlösning avsedda för bortsköljning av damm och skräp i ögonen. Ask med 12 st x 20 ml ögonsköljampuller

Passar som tillägg i eller refill till Cederroths förbandstavlor.

Innehåll:
Fysiologisk NaCl 0,9%. Steril.

För engångsbruk.