Köpvillkor för
organisationer och företag

Organisation/
företag

Köpvillkor organisationer
och företag

Du kan alltid kontakta Team Lenom via telefon eller e-post om du har frågor eller funderingar. Kontaktuppgifter står i botten på denna sida.

Nedanstående allmänna villkor gäller vid försäljning av produkter och annan lös egendom (nedan kallat Produkter) av Team Lenom (juridiskt namn Lenom AB, nedan kallat Säljaren), om annat inte skriftligen överenskommits mellan respektive kund (nedan kallad Köparen) och Säljaren. I övrigt gäller Köplagen.

Produktsortimentet i Säljarens e-butik uppdateras kontinuerligt, vilket medför att nya produkter tillkommer och att vissa produkter utgår. Säljaren reserverar sig för fel i information samt fel i specifikation på samtliga i Säljarens sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation ska ses som illustrationer och kan ej garanterat återge varans exakta utseende och beskaffenhet.

Produkter skall endast användas enligt tillverkarens angivna användningsområde, instruktioner och omfattning.

Vid eventuella felaktigheter i angivande av lagerstatus förbehålls Säljaren rätten att korrigera detta i efterhand. Detta innebär bland annat att om en produkt i Säljarens sortiment har utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är Säljaren ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt oaktat att Kunden beställt densamma enligt ovan. Säljaren kan i dessa fall erbjuda Kunden en likvärdig produkt.

Beställning av produkterna sker via Säljarens hemsida. Vid beställning träffas avtal först när Säljaren bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse via e-post. Produkter som vid något tillfälle är slut i lager restnoteras och behöver ej beställas om.

Alla priser och avgifter som anges på Säljarens webbplats är som standard angivna inklusive moms. Slutsumma att betala, varav moms och eventuella fraktkostnader redovisas innan köpet ska bekräftas. Minsta ordervärde i butiken är 500 kr, exklusive frakt.

Säljaren reserverar sig för felskrivningar och tekniska problem i samband med prisangivelser och förbehåller sig rätten att makulera uppenbart felaktiga order.

Försäljning sker till företag, föreningar och organisationer genom kortbetalning eller faktura. Observera att dessa köpvillkor gäller för företag och organisationer! För betalningar samarbetar vi i första hand med Payson, men också med Klarna, som bägge två erbjuder betalning via kort eller faktura, samt möjlighet att dela upp eller pausa betalningar. För aktuell information om Paysons betalningsvillkor hänvisar vi till https://www.payson.se/sv/anvandarvillkor/ och Klarnas betalningsvillkor hittar du på www.klarna.com/se/villkor/.

För säkra betalningar använder vår egen sida ett säkert SSL-certifikat. Vid betalning skickas Kunden vidare till Klarnas sida som också den använder SSL-cerifikat, där Kunden tryggt kan fylla i sina kortuppgifter och genomföra betalningen. Säljaren hanterar aldrig Kundens kortuppgifter.

Säljaren samarbetar med tillverkare och/eller lokal återförsäljare och levererar direkt från deras lager. Det är därför möjligt att en beställning kan komma i flera försändelser. Ändringar och/eller tillägg i en order måste göras innan leveransen skickas. Är en leverans påbörjad kommer ändringar i en order inte att genomföras.

I möjligaste mån försöker vi leverera alla produkter i samarbete DHL. Vid större leveranser kan undantag ske. Leveranstiden är normalt 3-10 arbetsdagar, men varierar med produkttyp och orderstorlek. Innehåller ordern beställningsvaror inväntar Säljaren varan för att göra en komplett leverans till Kunden.

Säljaren säljer och levererar endast inom Sverige. Normal fraktkostnad är 99 kr, och vid order överstigande 2 500 kr erbjuder vi kostnadsfri leverans.

I de fall Kunden inte är anträffbar, löser ut eller på annat sätt ej kan ta emot sin leverans debiterar Säljaren en kostnad på totalt 300 kr i hanteringsavgift.

Om leveransförsening uppstår meddelar Säljaren Kunden detta via e-post. Kunden har rätt att häva köpet vid långvariga leveransförseningar. Häv av köp ska ske skriftligen via e-post. Vid tillfällen då Säljaren omöjligen kan fullfölja en beställning, till exempel om Säljarens leverantör inte kan fullfölja sina åtaganden gentemot Säljaren, förbehåller sig Säljaren rätten att friskriva sig från alla krav på ersättning från Kunden gällande leveransförseningar.

Säljaren ansvarar för transportrisken, det vill säga risken för att en produkt skadas eller kommer bort under transporten till Kunden. Kunden står för risken vid eventuell retur till Säljaren.

Kunden är skyldig att skriftligen och med bifogade bilder anmäla eventuella transportskador till Säljarens kundtjänst inom sju arbetsdagar från det tillfället då godset mottagits. Kunden ansvarar därför för att avemballera och inspektera produktens skick snarast efter mottagandet av godset.

I händelse av transportskada får inte produkten användas av Kunden utan särskilt medgivande från Säljaren och Kunden måste också behålla produktens emballage, så att detta kan besiktigas vid handläggning av skadeärendet.

Felbeställd lagerförd produkt, återtas mot en avgift på 500 kr vilket motsvarar hanteringskostnad.

Felbeställd, ej lagerförd vara – så kallad beställningsvara, återtas ej. Undantag kan ske efter särskild överenskommelse med Säljaren och då mot en en avgift på 500 kr för hanteringskostnad.

Vid retur av vara ska Kunden kontakta Säljarens kundtjänst via e-post, som registrerar och godkänner returen. Inga varor kan returneras förrän returen har registrerats av Säljarens kundtjänst. Retur som av någon anledning inte godkänns blir inte krediterad.

Alla reklamationsärenden ska anmälas till Säljarens kundtjänst via e-post.

Följande regler gäller vid reklamation:

  • Synlig skada ska anmälas omgående.
  • Vid skada som inte är synlig vid mottagandet ska reklamation göras snarast och senast inom 7 arbetsdagar efter mottagandet av försändelsen.

Vid godkänd reklamation gäller följande:

  • Säljaren skickar en returfraktsedel till Kunden.
  • Kunden bifogar en kopia av följesedel med returgodset.
  • Returen förpackas i ytteremballage (kartong), på ett sådant sätt att Produktens originalförpackning inte skadas.
  • Skriv ej på originalförpackningarna.
  • Kunden krediteras kostnaden för produkten när det returnerade godset har registrerats hos Säljaren.
  • Säljaren ger endast full gottgörelse (kreditering) vid retur av felaktiga och fellevererade produkter.

Serviceärenden vid eventuella felaktigheter, skador och dylikt som uppstått av någon annan anledning ska betalas av Kunden.

Postadress till Säljaren är:

Lenom AB
Valkebogatan 14C
58248  LINKÖPING

Säljaren är befriade från att fullfölja sina förpliktelse gentemot Kunden om detta beror på ändrad lagstiftning, myndighets åtgärd, konflikt på arbetsmarknaden, brand, översvämning, krig, terrorism, sabotage, olyckshändelser av större omfattning eller liknande händelser.

Hör av dig till oss

Team Lenom

Nytt fält

9 + 6 =

013-390 0106

Kontakta oss via telefon.

E-post

Använd formuläret intill.