Att välja
brandsläckare

Att välja brandsläckare

Att välja brandsläckare MSB information

Till skillnad från många andra situationer i livet är det väldigt lätt att välja brandsläckare! Förutom lagar och regler finns ett helt knippe med rekommendationer att stötta sig emot. Här har vi försökt sätta ihop det effektivt.

Vi har valt att begränsa informationen till de brandsläckare som finns i vår butik.

Pulversläckare

Brandsläckare med pulver är, utan tvekan, den vanligaste typen av släckare och också den mest mångsidiga! Släcker ABC-bränder (se nedan) och finns i olika storlekar. En nackdel är att den lämnar en hel del släckmedel efter sig.

MSB – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap – skriver såhär:

Den stora nackdelen är att pulver smutsar ner. Pulvret är extremt finfördelat och tränger in i alla utrymmen. Därför bör man inte släcka med pulver i rum med känslig elektronisk utrustning eller annat som kan ta skada. Pulvret leder däremot inte ström, vilket medför att det går att släcka bränder i elektriska apparater utan att riskera att skada sig.

Pulver som klarar båda sorterna kallas glödbrandpulver och är det bästa valet. Det finns även släckare med särskilt pulver som kan släcka bränder i metaller som litium, magnesium, natrium och aluminium. Pulversläckare finns klassade för olika typer av bränder, till exempel ABC.

Som släckredskap i lägenhet, villa och fritidshus rekommenderas i första hand 6kg pulversläckare. Pulversläckaren ska vara godkänd enligt SS EN 3-7 och helst med en hög effektivitetsklass, till exempel 43A 233B C eller högre.

Skumsläckare

En skumsläckare är en brandsläckare med vatten som har inblandad skumvätska. Dessa släckare är bäst lämpade för AB-bränder. Har en begränsad effekt på rinnande vätskor och C-bränder. Skumvätska fryser och därför bör släckaren inte placeras utomhus vid kyla, om inte skummedlet försetts med frostskydd.

MSB – Myndigheten för Samhälsskydd och Beredskap – skriver såhär:

Mot bränder i fibrösa ämnen fungerar skumsläckaren ungefär som en vattensläckare, fast den kyler glödhärden något effektivare (men fortfarande klarar en nio liters skumsläckare bara att släcka ungefär en hälften så stor brand som en sex kilos pulversläckare). Vid användning mot bränder i till exempel bensin kommer skummet att flyta ut över vätskan och därmed kommer skummet mellan bränslet och flammorna och branden slocknar.

Vatten och skum är elektriskt ledande och man bör därför om möjligt se till att dra ur sladden till brinnande elektriska apparater innan man släcker med skum eller vatten. Det finns även skumsläckare som är godkända för släckning mot brand i elektrisk utrustning upp till 1 000 V.

Koldioxidsläckare

Koldioxidsläckare – eller kolsyresläckare som de också kallas – är en brandsläckare avsedd för B-bränder och brand i plaster. Används främst för brand i elektrisk utrustning och där ett rent släckmedel krävs.

MSB – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap – skriver såhär:

Koldioxid, liksom övriga gaser, är inte något särskilt effektivt släckmedel. En 6kg koldioxidsläckare räcker för att släcka en brand i en frityrgryta i ett restaurangkök eller en mindre brand i ett ställverk.

Fördelen med koldioxiden är att den inte smutsar ner. Koldioxidsläckare är därför lämpliga att ha i exempelvis restaurangkök och telestationer. Gasen leder inte elektrisk ström och kan därför användas i till exempel ställverk.

Det man behöver tänka på vid släckning med koldioxid är att branden kan flamma upp igen om koldioxiden hinner försvinna innan det släckta föremålet hunnit svalna tillräckligt. Släcker man en brand i matfett behöver den som släcker vara varsam så det inte stänker fett på omgivningen.

AVD-släckare

AVD står för Aqueous Vermiculite Dispersion, och vermikulit är en naturligt förekommande mineral som är helt giftfri för levande organismer, växter och djur. Släcker A- och D-bränder, men också bränder i litiumjonbatterier. Släckaren är lämpad för högriskmiljöer eller nischade verksamheter.

AVD-släckare är såpass nya att MSB – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap – inte tagit fram några rekommendationer eller riktlinjer för denna typ av släckare ännu.

Att välja brandsläckare MSB information

Brandtyp A

Glödbränder i fibrösa ämnen, t.ex. trä, papper, typ eller gummi.

Att välja brandsläckare MSB information

Brandtyp B

Brand i brännbara vätskor t.ex. bensin eller olja, samt brand i plaster, lack och syntetmaterial.

Att välja brandsläckare MSB information

Brandtyp C

Gasbränder i t.ex. gasol.

Att välja brandsläckare MSB information

Brandtyp D

Brand i fast metall.

Att välja brandsläckare MSB information

Brandtyp F

Brand i fett, t.ex. matfett/matolja.

ABCDF
Pulver
Skum
Koldioxid ()
AVD

Så, hur ska du välja brandsläckare?

Svenska brandsäkerhetsföretag, SVEBRA, har i sina riktlinjer SV-RI 2015:1, Val och placering av brandsläckare skrivit följande:

Brandsläckare i bostad

Till villa, fritidshus och övriga bostäder – MSB:s rekommendation, SBF:s regler för Brandsäkert hem.

MSB rekommenderar att bostäder förses med alternativt en pulversläckare om minst 6kg eller en 9 liters vätske- eller skumsläckare. MSB rekommenderar minst 6 kg pulver i lägst klass 43A 233B.

SVEBRA vill också rekommendera skumsläckare med minst 6 liter i lägst effektivitetsklass 43A 183B eller vätskesläckare med lägst effektivitetsklass 43A. Det är dock tillåtet att inneha andra släckare.

Mindre släckare kan med fördel utgöra kompletterande brandskydd i t.ex. kök.

SBF, Brandskyddsföreningen i Sverige, rekommenderar enligt sitt koncept Brandsäkert Hem minst en 6 kg pulversläckare med lägsta effektivitetsklass 43A 233BC.

Att välja brandsläckare MSB information brandsläckare i bostad

Brandsläckare i fordon

Personbil
Det rekommenderas att minimum 1 kg pulversläckare används för bilar.

Vissa hobbybils- och veteranbilsförsäkringar föreskriver att bilen skall vara försedd med brand-släckare. Beroende på försäkringsbolag och typ av försäkring varierar kraven. Normalt föreskrivs 1 kg alternativt 2 kg pulversläckare.

Fritidsbåt – försäkringsbolagens och Transportstyrelsens krav
Transportstyrelsen föreskriver enligt ett EU-direktiv att fritidsbåt med utombordsmotor på mer än 15 kW (20 hp) eller båt försedd med inombordsmotor alternativt fast installerad värmare eller pentry skall var försedd med minst en 2 kg pulversläckare.

Försäkringsbolagen kräver att typgodkänd fritidsbåt med utombordsmotor på mer än 15 kW (20 hp) eller båt försedd med inombordsmotor alternativt fast installerad värmare eller pentry skall var försedd med minst en 2 kg pulversläckare. För större båtar över 10 meters längd krävs två brandsläckare. Försäkringsbolagen Atlantica och IF kräver min klass 13A 70 B C.

Det rekommenderas att minst en 2 kg pulversläckare används för båtar.

I båt med inombordsmotor är fast installerad släckanläggning för motorrummet lämpligt. Det är svårt att släcka en motorrumsbrand med brandsläckare.

Observera att särskilda regler från Sjöfartsverket och Transportstyrelsen gäller för fartyg.

Husvagn/husbil
Om vagnen eller bilen är försedd med fast installerad gasolanläggning bör en 2-4 kg pulversläckare väljas.

Bussar – Trafikverkets författningssamling
Trafikverket har som krav att bussar skall vara försedda med brandsläckare med lägsta effektivitets-klass 34A 183B och brandsläckaren ska vara EN3 certifierad. SVEBRA vill rekommendera effektivitetsklass 43A 233B. Normalt används 6 kg pulversläckare.

Lastbilar
MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har krav för lastbilar som transporterar farligt gods. Dessa sameuropeiska regler, ADR-reglerna, föreskriver att lastbil skall ha minst en 2 kg pulversläckare för släckning av brand i motorrum och förarhytt. Dessutom skall ytterligare pulversläckare finnas för släckning av lasten.

Släckaren skall vara lätt tillgänglig och placeras normalt utanpå lastbilen. Beroende på bilens totalvikt skall olika mängd släckmedel finnas.

Observera att särskilda regler gäller för transport av farligt gods – ADR.

Att välja brandsläckare MSB information brandsläckare i fordon

Riktlinjerna

I riktlinjerna från SVEBRA finns en utmärkt tabell för vilken som är den rekommenderade brandsläckaren för olika verksamheter och miljöer.

Till exempel finns – utöver de redan nämnda – allmänna lokaler som hotell, skolor, sjukhus, restauranger, handel och industri samt byggarbetsplatser.

Här får du definitivt hjälp att välja brandsläckare!

Att välja brandsläckare MSB information SVEBRA

Hör av dig till oss

Team Lenom

Nytt fält

15 + 8 =

013-390 0106

Kontakta oss via telefon.

E-post

Använd formuläret intill.