Team Lenom

Produkter för
brandskydd

Brandsläckare

Pulversläckare

Designade släckare

Skumsläckare

Koldioxidsläckare

AVD-släckare

Larm & Varnare

Brandvarnare

Gasvarnare

Kolmonoxidvarnare

Vattenvarnare

Små släckredskap

Släckspray

Minisläckare

Släckaggregat & Heta Arbeten

Pulveraggregat

Skumaggregat

Koldioxidaggregat

Heta Arbeten

Automatutlösande